شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار

لیست دسته بندی ها

نیوجرسی

نیوجرسی مفصلی استارت 1

واحد : عدد

نیوجرسی مفصلی استارت 1

ثبت درخواست

نیوجرسی مفصلی استارت 2

واحد : عدد

نیوجرسی مفصلی استارت 2

ثبت درخواست

نیوجرسی مفصلی 4 متری

واحد : عدد

نیوجرسی مفصلی 4 متری

ثبت درخواست

نیوجرسی مفصلی تبدیل روشنایی به طول 4 متر
نیوجرسی مفصلی 6 متری

واحد : عدد

نیوجرسی مفصلی 6 متری

ثبت درخواست

نیوجرسی مفصلی روشنایی به طول 4 متر
نیوجرسی ارتفاع 1.20 متر طول 2 متر مسلح و غیر مسلح
نیوجرسی به ارتفاع 80 سانتی متر و طول 2 متر
انواع بلوک نیوجرسی مسلح و غیر مسلح ارتفاع 120 - طول 3 متر

لیست محصولات


دسته بندی مطالب


ثبت نظر جدید

*** آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
ورود عنوان الزامی است
ورود موبایل الزامی است
ورود ایمیل الزامی است
ورود متن الزامی است