شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار

لیست دسته بندی ها

انواع اسلب و دال بتنی

اسلب و دال بتونی با دهانه 60 سانتی متر
اسلب و دال بتونی با دهانه 80سانتی متر
اسلب و دال بتونی با دهانه یک متر

واحد : عدد

اسلب و دال بتونی با دهانه یک متر

ثبت درخواست

اسلب و دال بتونی با دهانه دومتر

واحد : عدد

اسلب و دال بتونی با دهانه دومتر

ثبت درخواست

اسلب و دال بتونی با دهانه سه متر

واحد : تن

اسلب و دال بتونی با دهانه سه متر

ثبت درخواست

سنگ لحد -کفپوش

واحد : عدد

سنگ لحد -کفپوش

ثبت درخواست

اسلب و دال بتونی با دهانه 4 متر

واحد : عدد

اسلب و دال بتونی با دهانه 4 متر

ثبت درخواست

اسلب و دال بتونی با دهانه 6 متر

واحد : تن

اسلب و دال بتونی با دهانه 6 متر

ثبت درخواست

اسلب و دال بتونی با دهانه 8 متر

واحد : عدد

اسلب و دال بتونی با دهانه 8 متر

ثبت درخواست

اسلب بتونی 100*95 سانتی متر

واحد : عدد

اسلب بتونی 100*95 سانتی متر

ثبت درخواست

لیست محصولات


دسته بندی مطالب


ثبت نظر جدید

*** آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
ورود عنوان الزامی است
ورود موبایل الزامی است
ورود ایمیل الزامی است
ورود متن الزامی است