شرکت فرآورده های بتونی پارس گرمسار

لیست دسته بندی ها

انواع آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی

آبروی قوطی  هم سطح و زیرخاکی با دهانه 60*60 سانتی متر
باکس دهانه 5 در 5 متر

واحد : عدد

باکس دهانه 5 در 5 متر

ثبت درخواست

آبروی قوطی  هم سطح و زیرخاکی با دهانه یک در یک متر
آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی با دهانه دو در دو متر
آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی با دهانه دو در سه متر
آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی با دهانه سه در سه متر
آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی با دهانه سه درچهار متر
آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی با دهانه چهار درچهار متر
آبروی قوطی هم سطح و زیرخاکی با دهانه پنج درپنج متر
آبروی یو شکل مسلح دهانه یک در یک متر
آبروی یو شکل مسلح دهانه 2 در 1.65 متر
آبروی یو شکل مسلح دهانه 2 در 3 متر

واحد : عدد

آبروی یو شکل مسلح دهانه 2 در 3 متر

ثبت درخواست

لیست محصولات


دسته بندی مطالب


ثبت نظر جدید

*** آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
ورود عنوان الزامی است
ورود موبایل الزامی است
ورود ایمیل الزامی است
ورود متن الزامی است