پارس بتون ، پارس بتنشرکت پارس بتون گرمسار

 تلفکس کارخانه : ۳۴۵۴۲۶۲۷ – ۰۲۳

 تلفکس دفتر مرکزی : ۲-۳۴۲۳۹۵۸۱ – ۰۲۳

مدیرعامل : ۰۹۱۲۱۳۱۹۳۰۵ – ۰۹۱۲۳۳۲۷۶۱۹

ایمیل های شرکت :

ParsBeton@Parsbeton.co

Info@Parsbeton.co

 آدرس کارخانه : گرمسار کیلومتر ۸ جاده سمنان ، صندوق پستی ۱۵۷

 آدرس دفتر مرکزی : گرمسار خیابان تختی – نبش کوچه شهید حیدری – مجتمع پارس بتون طبقه دوم واحد ۲

صندوق پستی