پارس بتون ، پارس بتنشرکت پارس بتون گرمسار

 تلفکس کارخانه : 34542627 – 023

 تلفکس دفتر مرکزی : 2-34239581 – 023

مدیرعامل : 09121319305 – 09123327619

ایمیل های شرکت :

ParsBeton@Parsbeton.co

Info@Parsbeton.co

 آدرس کارخانه : گرمسار کیلومتر 8 جاده سمنان ، صندوق پستی 157

 آدرس دفتر مرکزی : گرمسار خیابان تختی – نبش کوچه شهید حیدری – مجتمع پارس بتون طبقه دوم واحد 2

صندوق پستی