شرکت پارس بتون  توانایی تولید انواع قطعات سفارشی شامل دال های بتنی ، درپوش های منهول ، مقسم های بتنی ، آبگیرهای بتنی ، درپوش کانال کابل و ….. را  بر اساس نیاز مشتری و با توجه به مشخصات فنی ارائه شده با بهترین کیفیت را دارد .